Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720


tel.:
+ 420 257 211 633

email:
zs.podbelohorska@educ.cz

IČ 69781885

 


Aktuálně 

Výlet za Karlem IV. - 10. 5. 2016

V úterý 10. 5. se žáci I. B a IV.A vypravili na zámek Stránov u Mladé Boleslavi za králem a císařem Karlem IV. Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života i doby Karla IV. A protože nám i počasí přálo, tak se výlet vydařil.

J.V.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

______________________________________________________________________________________________

Matematické putování - 4. 5. 2016

Pětičlený tým žáků IV. a V. ročníků s názvem "Levharti", se úspěšně zúčastnil matematické soutěže na Pedagogické fakultě. Téma letošního ročníku znělo "Filmoví producenti".

I.K.


______________________________________________________________________________________________
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 22. 6. 2016

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 22. 6. 2016 od 17.00 hod. v pavilonu I. tříd.

J.V.

______________________________________________________________________________________________

Termíny ŠvP  

         Třída                          Datum                             Adresa

III.B + IV.B

 

 

 

 

9. 5. – 16. 5. 2016

 

RS Nová Louka

Albrechtice nad Vltavou č. 170

398 16

I.B, IV.A

 

 

 

 

16. 5. – 23. 5. 2016

 

RS Nová Louka

Albrechtice nad Vltavou č. 170

398 16

V.A, V.B

 

 

 

 

20. 5. – 27. 5. 2016

 

Pension Radvanice

Radvanice 170

542 12 Trutnov

I.A, II. A

 

 

 

 

27. 5. – 2. 6. 2016

 

Pension Brada

Brada 7

506 01 pošta Jičín

III.A, II.B

 

 

 

 

3. 6. – 10. 6. 2016

 

 

Lesní Pension Kobylnice

Kobylnice 48

382 78 Lipno nad Vltavou

_____________________________________________________________________________________________-

Dopravní soutěž – 19. a 21. 4. 2016  

V areálu školy proběhla již tradiční dopravní soutěž v rámci dubna – měsíce bezpečnosti. 
Děti prokázaly svou šikovnost v jízdě zručnosti na koloběžce a vědomosti v pravidlech 
silničního provozu (povinná výbava cyklistů, bezpečnost na komunikacích). 
Na závěr nechybělo slavnostní vyhlášení vítězů.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net
_____________________________________________________________________________________________

Keramické dílny  – 15. 4. 2016

Zájemci z řad dětí navštívili keramickou dílnu v DMM Praha 5 a opět si vyzkoušeli práci s hlínou. 
Výsledek jejich snažení bude jistě milým překvapením pro maminky k jejich květnovému svátku.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net
_____________________________________________________________________________________________

Divadýlko Z Pytlíčku – „O drakovi“– 8. 4. 2016

Děti z ŠD prožily krásné odpoledne s pohádkou „O drakovi“, který hledal nevěstu. Děti šly světem s ním 
a zároveň se naučily pěknou písničku.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

_____________________________________________________________________________________________

Příměstský sportovní tábor na ZŠ Santoška

Příměstský sportovní tábor pro děti od 7 do 15 let je pořádaný společností SEEC ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Santoška.

Termín příměstského tábora: 11. – 15. července 2016 (pondělí až pátek, 8:30 – 16:30 hodin)

Místo konání: ZŠ a MŠ Santoška, U Santošky 1/1007, Praha 5 – Smíchov

Cena: 1650 Kč zahrnuje oběd, pitný režim, vstupy, sportovní aktivity pod vedením kvalifikovaných 
instruktorů.

Přihlášky na: goo.gl/GJDHST.  


___________________________________________________________________________________________
Jarní dílny - 31. 3. 2016

Ve čtvrtek 31. 3. jsme pořádali tradiční jarní dílny. Krásné výrobky si rodiče mohli prohlédnou

před třídními schůzkami.

J.V

foto viz fotogalerie Rajče.net

                                                              
___________________________________________________________________________________________

Na naší škole bude v létě probíhat příměstský tábor VĚDECKÉ LÉTO 

v termínu od 15.8. do 19.8.2016 Více informací a přihlášky na

 http://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory.php________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na otevřenou hodinu angličtiny, která se bude konat 

v pravidelném čase 22. dubna 2016. 

Přijďte se podívat, jak se děti v kurzech angličtiny učí, jak se jim vede 

a jak je angličtina baví.

Věříme, že se Vám bude otevřená hodina líbit a těšíme se na Vaše případné ohlasy!

 

Wattsenglish

________________________________________________________________________

Pythagoriáda  - 22. 3. 2016

Úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili kola obvodního. 

Reprezentovalo nás 6 žáků a na 1. místě se umístila Sofie Zavaliani z V.A. Blahopřejeme!

I.K.

___________________________________________________________________________________________

Ukázka práce kroužku „Kutil Junior“ – 21. 3. 2016

Děti z družiny byly pozvány na kroužek „Kutil Junior“, který na škole již někteří žáci navštěvují. Vedoucí kroužku děti naučil plést pomlázku, kterou si každý účastník odnesl domů. Po celou dobu naší návštěvy vládla v kroužku příjemná velikonoční atmosféra.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net

___________________________________________________________________________

 

Výlet ŠD – Příbram – Hornický domek, Zámek Mníšek pod Brdy – 15. 3. 2016

 

V místnostech starého hornického domku si děti mohly dle svého zájmu vyzkoušet zdobení vajíček voskovou technikou, pečení jidášů, výrobu ozdob z korálků i pletení pomlázek. Veselou atmosféru dotvářely písničky, které jsme si pobrukovali společně s přítomným kytaristou.

Na zámku si děti prohlédly pohádkové sklepení a vyslechly pověst o čertovi a zámeckém pánovi. Poté ve výtvarné dílně si každý vyzdobil hrneček. Odpoledne, i přes nepřízeň počasí, příjemně uteklo a velikonočně nás naladilo.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

 

___________________________________________________________________________________________

Velikonoční keramická dílna v DDM – 5. 2. 2016

V keramické dílně v DDM si děti z ŠD s velkým nadšením a zaujetím  vyráběly z hlíny velikonoční stojánek 
na ubrousky. Krásné výrobky budou jistě ozdobou velikonočního stolu.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

___________________________________________________________________________________________

 

Masopustní karneval – 26. 2. 2016

Již tradiční zábavné odpoledne plné masek a tanečního reje ukončilo školní období před jarními prázdninami. Opět byly vyhlášeny nejhezčí masky a každý účastník dostal malou odměnu.

J.F.

 foto viz fotogalerie Rajče.net

___________________________________________________________________________________________

Školní kolo v recitaci - 23. 2. 2016

V úterý 23. 2. 2016 proběhlo školní kolo v recitaci. Této soutěže se zúčastnilo 29 žáků. Výkony byly hodnoceny porotou z řad učitelů. Do obvodního kola postupují Emilie Halačová, Anna Prokopová, Kateřina Tůmová a Magda Charvátová.
Všem vítězům přejeme hodně zdaru v dalších postupových soutěžích.

E.A.

_____________________________________________________________________________________________

Zápis do I. tříd  

úterý 19. 1. + středa 20. 1. 2016 vždy od 13.00 do 17.00 hod.

Potřebné doklady:

- Rodný list dítěte
- Občanské průkazy zákonných zástupců

Zápisní list a žádost o přijetí - formuláře budou k dispozici v den zápisu ve škole 

Odklad povinné školní docházky:

Chcete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba do 31. 5. podat písemnou žádost podepsanou zákonnými zástupci nezletilého žáka a přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.


Podmínky přijetí - viz Info pro rodiče - Školní rok

___________________________________________________________________________________________


Dny otevřených dveří

1. úterý 8. 12. 2015 - 15.00 - 17.00 hod. - prohlídka školy
2. středa 6. 1. 2016:
                                8.00 - 10.00 hod. - je možno navštívit výuku v I. třídách
                               15.00 - 17.00 hod.- prohlídka školy
                           od 17.00 hod. - beseda s rodiči + program pro budoucí prvňáčky

_______________________________________________________________________________________

Beseda na téma „Včelařství“ – 2. 12. 2015

 

S velkým zaujetím děti poslouchaly vyprávění o životě včel, úle a výrobě medu. V průběhu celé besedy pokládaly všetečné otázky a všichni jsme si odnesli nové poznatky o životě včel.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net

 __________________________________________________________________________________________

Mikulášská diskotéka v ŠD – 4. 12. 2015

Tradiční sváteční odpoledne jsme si všichni užili. Začali jsme diskotékou a když jsme byli nejvíce roztančení, přišlo překvapení. Ve dveřích stáli čert s Mikulášem.  Některé děti si vyslechly pochvalu, jiné pokárání. Všichni si ale odnesli malý dáreček a nikoho do pekla čert neodnesl.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________

Vánoční výlet druhých tříd – 30. 11. 2015
 

Předvánoční atmosféru děti nasály ve vesničce Počepice návštěvou rodinné firmy na výrobu perníčků. Děti si prakticky vyzkoušely, jak se perníčky zdobí a mohly si je sníst nebo odnést domů. Většina ozdobených perníčků byla velmi zdařilá. Druhá zastávka byla v Čechově stodole v obci Buková. Komentovaná prohlídka nám přiblížila vánoční zvyky a z tvořivé dílny si děti opět odvezly pěkný dáreček. Celý výlet proběhl v klidu, pohodě a příjemné atmosféře. Přesto, že nám počasí příliš nepřálo, děti cestou autobusem pozorovaly krásnou, již vánočně vyzdobenou českou krajinu.

E.A. + L.B + J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________

Hrajeme si na Vánoce – ŠD – 27. 11. 2015

Místnosti školní družiny se v tento den proměnily v jedno velké překvapení. Z některých se staly malé dílničky, kde děti tvořily drobné vánoční předměty, které si odnesly domů a přemýšlely, komu s nimi udělají radost. V dalších místnostech byl ráj stavebnic, kde vznikla spousta nápaditých staveb, některé opět s vánoční tématikou. Celé odpoledne se vydařilo a vánoční koledy přispěly k vánoční náladě. Děti si společně vybalily i první družinové dárečky – boxy stavebnice lega s příslušenstvím a společenské hry. Odměnou všem vychovatelkám byly zářící dětské oči. Tato akce by se nemohla uskutečnit bez dotace MČ Praha 5. Děkujeme!

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________

Divadýlko Z Pytlíčku – „Hrátky s odpadky“ – 20.11. 2015

Všichni jsme se dočkali! Opět za námi přijelo naše oblíbené divadlo. Představení s názvem „Hrátky s odpadky“ nás nejen pobavilo, ale i poučilo. Hodně jsme se nasmáli a zazpívali jsme si veselé písničky. Hodinka v pohádce utekla jako voda. Nashledanou zase na jaře…..

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________

Vánoční keramické dílny v DDM - ŠD -13. 11. 2015

Na návštěvu keramické dílny v DDM Praha 5 se děti vždy moc těší. Někteří si práci s keramickou hlínou vyzkoušeli poprvé. Všichni pracovali s velkým zaujetím a nadšením.
A co tentokrát vyrobili – to bude doma krásné vánoční překvapení….

J.F.

Foto viz fotogalerie Rajče.net

_______________________________________________________________________________________

Vánoční dílny - 19. 11. 2015

Ve čtvrtek 19. 11. od 8.00 do 11.45 hod. proběhnou na naší škole již tradiční vánoční dílny. Děti se připraví na nastávající advent výrobou předmětů s vánoční tématikou. 
_______________________________________________________________________________________


Svatomartinský lampiónový průvod - 11. 11. 2015

Ve středu 11. 11. 2015 jsme se již potřetí sešli na "Svatomartinský lampiónový průvod". Žáci III. tříd zahájili setkání divadelním představením a se svatomartinským koláčem v ruce a s lampióny jsme se vydali na průvod ulicemi okolo školy. Byli jsme rádi, že nám počasí přálo, ale příští ročník posuneme až na setmění.

J.V.

______________________________________________________________________________________

Běh Klamovkou - 21. 10. 2015

Ve středu se všichni žáci zúčastnili podzimního běhu Klamovkou. Ti nejlepší z každého ročníku získali
medaili a diplom.

Foto viz fotogalerie Rajče.net.
_______________________________________________________________________________________

Svatováclavská školní pouť - 3. 10. 2015
 

V sobotu 3. 10. proběhl již 15. ročník naší tradiční školní pouti. Svatý Václav nad námi opět držel ochrannou ruku a poslal krásné počasí a tak jsme si to jako každoročně užili. Děti si proběhly oblíbené disciplíny, mnozí odvážlivci si troufli s rodiči na „Vaškův memoriál“. Maminky a babičky připravily a dodaly neuvěřitelné množství výborných koláčů.  Jen velmi těžko šlo vybrat ten nejlepší, a proto jsme odměnili účastníky vybrané losem.

Mezi mnoha účastníky jsme poznávali naše bývalé žáky. Přišli pomoci nebo se jen tak podívat a ukázat se. A my rádi sledujeme jejich dospívání.

Děkujeme všem, kteří pomohli při realizaci celé akce, zejména MČ Praha 5, která akci dotovala.

Těšíme se na další ročník.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


_______________________________________________________________________________________

Sběr kaštanů a žaludů

I letošní rok budeme v měsících září a říjen sbírat na naší škole kaštany a žaludy. Doufáme, že se opět zapojí co nejvíce dětí i s pomocí rodičů a prarodičů, jako tomu bylo loňský rok. Děti se pak mohou těšit na slíbenou besedu s myslivcem. 

J.F.

____________________________________________________________________

Sportovní den - Podbělohorská olympiáda - středa 23. 9. 2015


Ve středu 23. 9. 2015 se všechny děti z naší školy mohly zúčastnit a změřit svoje síly na "Podbělohorské olympiádě" v těchto sportovních disciplínách:
- hod medicimbalem
- skok z místa
- slalomový běh
- skoky přes švihadlo
- překážkový běh
- hod míčem do plachty
- chůze "s čepicí"
- stavba z kostek
- vybíjená (4. a 5. ročníky)

Olympiáda byla zahájena v 8.00 hod. na hřišti Okrouhlík. Soutěžící byli rozděleni do 3. kategorií, zvlášť chlapci a děvčata:
- 1. ročník
- 2. a 3. ročník
- 4. a 5. ročník

Takže šance získat medaili i diplom byla opravdu úžasná.

Z.P.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


_____________________________________________________________________________________

Rozloučení s páťáky - 24. 6. 2015

24. 6. se žáci V. tříd rozloučili se školou u závěrečného ohně. Během roku nás úspěšně reprezentovali v různých vědomostních i sportovních soutěžích:

Pythagoriáda - dvě 3. místa

Matematická olympiáda - 7. místo

Matematické putování na Ped.F. UK - čestné uznání

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu - úspěšná účast

17. ročník literární soutěže - úspěšná účast

Hrátky s počítačem - čestné uznání

Filmová fantazie - výtvarná soutěž - 2. místo

Přehazovaná  - chlapci - 3. místo, dívky - 1. místo

Vybíjená - chlapci i dívky - 2. místo

Stolní tenis - chlapci - 3. místo

Nohejbal - chlapci - 5. místo

Teď se rozejdou na gymnázia, jazykové a další základní školy, kde budou jistě dále úspěšně pokračovat ve studiu.

Přejeme hodně úspěchů!

_____________________________________________________________________________________

Upozorňuji rodiče, že na dny 29. 6. a 30. 6. jsou vyhlášeny ředitelské dny.

Školní rok končí v pátek 26. 6. 2015 vydáním vysvědčení.


Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


_____________________________________________________________________________________
Sport a my

Ve školním roce 2014/2015 se opět žáci naší školy zúčastnili Poháru pražských škol - POPRASK, který pořádá DDM Praha 5.
Děti ze IV. a V. tříd své síly poměřovaly ve vybíjené, přehazované, stolním tenisu, nohejbalu, florbalu, plavání a přespolním běhu a kluci z I. - V. tříd
i ve fotbalovém turnaji McDonald´s Cup.
Celkové IV. místo ze všech škol na Praze 5 je výborným umístěním - vzhledem
k počtu dětí na naší škole.
_____________________________________________________________

Vystoupení kroužku Aerobic – 15. 6. 2015

Vedoucí aerobicu Tamara Bolečková připravila s děvčaty svého kroužku krátké vystoupení. 

Na známé písničky předvedla děvčata sestavy plné cviků, které se za celý školní rok naučila.

Jejich elán na závěr přilákal i ostatní děti, paní učitelky a dokonce i přítomné maminky.

V tu chvíli bylo školní hřiště malé…

J.F

Foto viz fotogalerie Rajče.net

 ____________________________________________________________________________________

Zahradní pouť – 16. 6. 2015

 

K závěru školního roku patří již tradičně zahradní pouť, která je u dětí velmi oblíbená. Soutěživost byla vidět u každé atrakce. Na realizaci se podílely, hladký průběh zajistily paní učitelky společně s maminkami našich žáků a všichni jsme prožili krásné letní odpoledne.

 

J.F

Foto viz fotogalerie Rajče.net

____________________________________________________________________

Zámek Loučeň – 9. 6. 2015

Přestože nám počasí zpočátku nepřálo, výlet na zámek Loučeň se vydařil. Paní kněžna nás provedla po zámku, vyzkoušeli jsme si stolování a v hudebním salónku nám mohla Evička zahrát na klavír. Procházka zámeckým parkem byla zajímavá díky soustavě labyrintů a bludišť.  Těžko říct, které bludiště mělo větší úspěch: tisové, buxusové či palisádové? A který labyrint: písmenkový, kamenný či pískovcový?

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

____________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od září 2015 bude novým dodavatelem obědů MŠ Pod Lipkami, dojde ke změně čísla účtu a zřejmě i variabilních symbolů. Nezapomeňte si proto zrušit trvalé příkazy na stravné. Informace k platbám Vám poskytneme okamžitě po jejich obdržení.


Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ZŠ Podbělohorská

se koná ve středu 10. 6. 2015 od 17.00 hod. v pavilonku I. tříd

 

Program:

-          představení třídních učitelek

-          informace k průběhu školního roku 2015/2016

-          odpovědi na dotazy rodičů

Dopravní soutěž v ŠD- 17. 4. 2015

Tak jako každý rok, i letos v dubnu proběhla ve školní družině dopravní soutěž.
Děti plnily tři různé úkoly - malovaly obrázek dopravního prostředku, vyplňovaly
dopravní kvíz a sbíraly body v jízdě zručnosti na koloběžce. Největší překvapení
na děti čekalo v pondělí, kdy proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netVýsledky voleb do Školské rady

Dne 9. 4. 2015 proběhly volby do Školské rady a zvoleni byli:
Mgr. Hřebíčková Petra - 80 hlasů
Děcký Ondřej - 72 hlasů


Stanovení platby za ŠD

Ředitelka školy stanovila příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
ve školní družině na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.


Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školy


Jarní dílny - 30. 3. 2015


V pondělí 30. 3. proběhly již tradiční "jarní dílny". Výrobky budou vystaveny v rámci třídních schůzek.

J.V.

foto viz fotogalerie Rajče.netDivadýlko z pytlíčku - Královna barev - 27. 3. 2015

V pátek 27. 3. za námi přijedlo Divadýlko z pytlíčku. V jejich vystoupení ani tentokrát nechyběl svérázný
humor a výrazné loutky. S princem Modráskem děti putovaly světem a hledaly v několika různobarevných
královstvích nevěstu. Celé představení provázela spousta pěkných písniček.
Už teď se společně těšíme na další pohádkové odpoledne.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netKeramická dílny v DDM – 13. 3. 2015

Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlínou a poté vyrobily krásná překvapení  ke Dni matek.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

Masopustní karneval – 20. 2. 2015

Děti si užily odpoledne plné písniček, tance a soutěží. Nechybělo ani napětí při vyvrcholení 
masopustního reje, při kterém jsou vyhlašovány nejhezčí masky.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netČechova stodola o masopustu – 12. 2. 2015

Děti z ŠD prožily krásné odpoledne spojené s prohlídkou staročeské stodoly, která byla moc pěkně 
vyzdobená. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o masopustních zvycích. V tvořivých dílnách
si děti vyrobily dle svého výběru masku, a tak se z výletu do Prahy vraceli netopýr, kocour, 
pes a další hezké postavičky.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Poetické setkání

16. 3. a 17. 3. 2015 proběhlo obvodní kolo přehlídky dětských recitátorů. Naší školu čestně reprezentoval
v I. kategorii Marek Černý ze II.B a Alliyah Muman ze III.A. Ve II. kategorii nás zastupovala Kritýna Coufalová
ze IV.A a Henryk Tietjen z V.B.

E.A.Na naší škole bude v létě probíhat příměstský tábor VĚDECKÉ LÉTO 2015 

v termínech od 17.8. do 21.8.2015 Více informací a přihlášky na

 http://www.vedanasbavi.cz/primestske-tabory.php


Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zájem o naši školu. Věříme, že u nás budou Vaše děti spokojeny. 
Níže najdete seznam přijatých dětí do prvních tříd pro školní rok 2015/16, včetně žadatelů o odklad.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde vedeny pod registračními čísly.

Prosíme rodiče, kteří zapisovali děti na více základních škol, aby nám dali 
co nejdříve vědět
(zs.podbelohorska@educ.cz), zda k nám v září nastoupí.

 

Seznam přijatých žáků do I. tříd – školní rok 2015/16 (včetně odkladů)

101

111

122

201

213

224

237

102

112

123

202

214

225

238

103

113

124

203

215

227

239

104

115

125

204

216

228

240

105

116

128

205

217

229

241

106

117

129

206

218

231

242

107

118

130

208

219

233

243

108

119

132

209

220

234

244

109

120

133

210

222

235

245

110

121

134

212

223

236

 

126

131

211

221

226

230

232

 


                                                                                                Filmová fantazie - 28. 1. 2015

Dnes jsme se dozvěděli o úspěchu našich žáků ve výtvarné soutěži "Filmová fantazie".
Cenu odborné poroty získala Barbora Nováková a hlasováním veřejnosti na internetu
 obsadil II. místo Viktor Halač.

Blahopřejeme!!!

J.V.
         Výlet ŠD – Příbram – Vánoce v hornickém domku a štědrovečerní
                        šichta v Prokopské štole – 9. 12. 2014

 

V úterý 9. 12. si přihlášené děti ze školní družiny užily jízdu důlním vláčkem, prohlédly si vánočně 
vyzdobené podzemí, kde si zazpívaly koledy. Byly také na návštěvě v tradičním hornickém obydlí 
„U Barborky“, kde se povídalo o vánočních zvycích. V závěru na děti čekaly vánoční dílničky – 
pečení a zdobení perníčků, korálkování, lití olova, výroba ozdobiček a postaviček z betléma.
Výlet se všem moc líbil.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netMikulášská diskotéka – 5. 12. 2014

Oblíbená „Mikulášská diskotéka“ plná písniček, tance a soutěží proběhla v pátek 5. 12. 
Sváteční odpoledne vyvrcholilo mikulášskou nadílkou.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Mikulášská nadílka 5. 12. 2014

Dnes naši školu navštívilo hejno čertů a andělů, ale přišli i dva Mikulášové. Hodné děti obdrželi od andělů
malou nadílku, zlobivé odnesli čerti v pytlích. Někteří andělé se seznámili i budoucími prvňáčky ve školce
Nad Palatou.

J.V.

foto viz fotogalerie Rajče.net.
Beseda na téma „Myslivost“ – 27. 11. 2014 

Ve čtvrtek 27. 11. proběhla ve školní družině zajímavá beseda s myslivcem. Při povídání o životě lesních 
zvířátek se mimo jiné děti dozvěděly, jak budou v zimě užitečné nasbírané kaštany a žaludy. 
Také si připomněly, jak se v lese správně chovat.

J.F. 

foto viz fotogalerie Rajče.net
Vánoční dílny 24. 11. 2014

V pondělí se naše děti připravily na nastávající advent výrobou předmětů s vánoční tématikou. Na jejich pracovní zaujetí a výrobky se můžete podívat v naší fotogalerii.

J.V.Keramická dílna v DDM – 14. 11. 2014

14. 11. děti navštívily keramickou dílnu v DDM Praha 5. Po prvním vyzkoušení práce s hlínou 

si každý účastník vyrobil krásný adventní svícen.

J.F. 

foto viz fotogalerie Rajče.net
Svatomartinský lampiónový průvod - 11. 11. 2014

V úterý 11. 11. 2014 jsme se opět po roce sešli s lampiony na školním dvoře, abychom oslavili svátek svatého
Martina. Děti zahrály krátkou legendu a zazpívaly písničku, kterou přivolávaly Martina na bílém koni. Potom jsme
s lampiony obešli okolí školy a na závěr si pochutnávali na koláčích... Akce se nám velmi líbila.

J.V.

Foto viz fotogalerie Rajče.net.Divadýlko z pytlíčku „Ham, ham“ – 7. 11. 2014

 

Krásné odpoledne s divadelním představením zažily děti 7. 11. při pohádkové komedii plné překvapení 

a pěkných písniček.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netPernikárna Počepice – 24. 10. 2014

Opakovaně se děti ze školní družiny zúčastnily exkurze v Perníkárně v Počepicích. Seznámily se s tím, 

jak se perníčky vyrábějí a také si ji vyzkoušely ozdobit.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netBěh Klamovkou - 15. 10. 2014

Ve středu 15. 10. 2014 proběhl již tradiční "Běh Klamovkou", kterého se s úspěchem
zúčastnili všichni žáci. Nejlepší tři z každého ročníku si odnesli diplomy a medaile,
všichni účastníci malou pozornost.

Foto viz fotogalerie Rajče.net


Svatováclavská školní pouť - 27. 9. 2014
 

V sobotu 27.9. 2014 proběhl již 15. ročník naší tradiční školní pouti. Svatý Václav nad námi opět držel ochrannou ruku 
a poslal krásné počasí a tak jsme si to jako každoročně užili. Děti si proběhly oblíbené disciplíny, mnozí odvážlivci 
si troufli s rodiči na „Vaškův memoriál“. Maminky a babičky připravily a dodaly 65 výborných koláčů, z nichž by šlo 
jen velmi těžko vybrat ten nejlepší!!

Letos se nám o kulturní vložku postaral pan Kolda, otec žáka II. třídy. Všichni jsme žasli při jeho vystoupení s opravdovým 
mečem.

Mezi mnoha účastníky jsme poznávali naše bývalé žáky. Přišli pomoci nebo se jen tak podívat a ukázat se. 
A my rádi sledujeme jejich dospívání.

Děkujeme všem, kteří pomohli při realizaci celé akce a těšíme se na další ročník.

M.Š.

foto viz fotogalerie Rajče.netSběr kaštanů a žaludů

V měsících září a říjen sbíráme na naší škole kaštany a žaludy. Odměnou pro děti bude zajímavá beseda s panem myslivcem, která proběhne ve školní družině, kde se již pomalu stává milou tradicí. Děti budou mít určitě dobrý 
pocit, že v zimě budou mít zvířátka v lese něco dobrého v krmelcích.

Budeme rádi, když se zapojí co nejvíce dětí!!!!

Vychovatelky ŠD


Školní mléko

Byl zahájen prodej školního mléka. "Mlíčenka" stojí stále 40,- Kč. 
V nabídce máme mléko neochucené, vanilkové, čokoládové, jahodové a někdy i lipánky. 
Tyčinky müsli, croissant, džus v lahvičce - šance pro ty, kdo zapomenou svačinu.Rozloučení s páťáky - 19. 6. 2014

19. 6. se 21 žáků V. třídy rozloučilo se školou u závěrečného ohně. Během roku nás úspěšně reprezentovali v různých vědomostních i sportovních soutěžích:

Pythagoriáda - 1. místo

Matematická olympiáda - 2. místo

Předveď, co umíš na PC - 3. místo

Pangea - matematická soutěž - úspěchem byl postup do celopražského kola

Filmová fantazie - výtvarná soutěž - 1. místo

Ilustrátorská soutěž MČ Praha 5 - 3. místo

Přehazovaná, vybíjená a stolní tenis - chlapci i dívky - 2. místo

Nohejbal - chlapci - 2. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů - 3. místo

Teď se rozejdou na gymnázia, taneční konzervatoř a další základní školy, kde budou jistě dále úspěšně pokračovat ve studiu.

Přejeme hodně úspěchů!


Přednáška - Ornita – 9. 6. 2014

 

Dne 9. 6. 2014 se žáci naší školy zúčastnili velmi zajímavé přednášky o ptačí migraci.

Dozvěděli se, proč a kam ptáci táhnou a jakým způsobem jsou sledování. Velký úspěch

měly také ukázky vycpaných a ochočených živých ptáků. Na kalouse ušatého si děti

mohly dokonce sáhnout. Věříme, že u nás pracovníci Ornity nebyli naposledy.

J.V.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Zahradní pouť ŠD - 6. 6. 2014

 

V pátek 6. 6. proběhla tradiční zahradní pouť pořádaná k Mezinárodnímu dni dětí.

Akci plnou soutěží pořádáme za pomoci ochotných paní učitelek a rodičů dětí.

Vysoutěžené tolary děti vymění v nákupním obchůdku za spoustu sladkostí 

a drobných hraček. I letos jsme se ze zdařilé akce společně radovali.   

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Výlet ŠD – Park Mirákulum – Milovice - 4. 6. 2014

 

Ve středu 4. 6. jsme navštívili zábavní park pod širým nebem pro malé i velké „zázračný

svět“. Děti si vyzkoušely zajímavé atrakce – skotačily na velikánské trampolíně, prošly

dřevěný třípatrový hrad, podzemní bludiště a lanové centrum také nemělo chybu.

Odpolední výlet jsme si všichni hezky užili, k čemuž přispělo i krásné počasí.

 

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Setkání s indonéskou kulturou - 3. 6. 2014 

 

Zajímavé informace o indonéské kultuře se dozvěděly  děti v rámci odpolední družiny.

Navíc se naučily základy hry na hudební nástroj „Angklung“. Povedená závěrečná

skladba se všem moc líbila a odměnili jsme se velkým potleskem.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net

         

Autorské čtení s Janou Jirouškovou - 28. 3. 2014

V pátek měly děti možnost seznámit se s paní Janou Jirouškovou, autorkou knihy "Tajný
cestovní deník - Agáta a Kožich". Zajímavé čtení a povídání o knize plné dobrodružství děti zavedlo až do daleké Afriky. Zájemci si knihu s věnováním autorky mohli zakoupit.

J.F.


Divadýlko z pytlíčku - 14. 3. 2014

Děti v ŠD prožily krásné odpoledne s "Divadýlkem z pytlíčku". Dobře se pobavily a hodně se zasmály.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Masopustní karneval - 28. 2. 2014

V pátek proběhlo odpoledne plné tance, písniček, soutěží a reje masek. Vyvrcholením karnevalu bylo vyhlášení nejhezčí masky.

J.F

foto viz fotogalerie Rajče.net


Výlet ŠD s vánočním programem - 10. 12. 2013

Děti se zúčstnily exkurze v provozu perníkárny Počepice. Seznámily se s výrobou domácích perníčků a vyzkoušely si je i ozdobit. Po krátkém přejezdu dorazily do Čechovy stodoly v Bukové, kde si povídaly o vánočních zvycích, výzdobě a proběhla i vánoční dílnička. 

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Divadýlko z pytlíčku - 29. 11. 2013

Přímo pohádkové odpoledne s divadelním představením "O princezně Mlsalce", kde na děti čekalo nejedno překvapení. Všichni se už moc těší na další pohádku.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Beseda v ŠD na téma "včelařství" - 13. 11. 2013

V odpoledních hodinách proběhla beseda se včelařem. Povídání o včelkách a jejich životě se dětem líbilo. Sladkou tečkou za zajímavou besedou byla ochutnávka medu.

J.F

Foto viz fotogalerie rajče.net


Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 9. 1. 2014 se žáci z naší školy zúčastnili fotbalového turnaje pro I. a II. třídy. Naši malí fotbalisté se každým zápasem zlepšovali, až se dostali mezi čtyři nejlepší mužstva turnaje. Nakonec obsadili 3. místo a postupují do přeboru hlavního města Prahy. V únoru nám držte palce!

Z.P.

"Vánoční dílny"

V pondělí 25. 11. 2013 proběhly na celé škole vánoční dílny. V jednotlivých třídách děti vyráběly předměty s vánoční tématikou dle svého výběru.


foto viz fotogalerie Rajče.net
Lampiónový průvod

Na svatého Martina, 11. 11. 2013, se uskutečnil pro naše žáky a jejich rodiče svatomartinský lampiónový průvod. Po krátkém kulturním programu průvod prošel ulicemi v okolí školy a pak jsme se rozloučili na dvoře svatomartinským koláčkem.

M.Š.

foto viz fotogalerie rajče.net

Vážení rodiče,
zveme Vás na seminář pro rodiče "Děti online", který se koná na naší škole dne 2. 12. 2013 od 18.00 do 19.30 hod. Seminář je zaměřený na ochranu dětí na internetu a při online komunikaci
a je realizován v rámci projektu "Praha 5 bezpečně online".

Zúčastněte se semináře "Děti online" a vyhrajte domácí tiskárnu! Účastníci
semináře budou slosování o tři tiskárny Lexmark.

Účast je zdarma. Seminář povedou odborní lektoři Národního centra bezpečnějšího internetu.

J.V.

Běh Klamovkou

Dne 9. 10. 2013 se konal již tradiční "Běh Klamovkou".
Všichni doběhli ve velmi dobrém čase a nejlepší chlapci a dívky z jednotlivých ročníků si domů odnesli diplom a "sladkou medaili"
.

J.V.


Svatováclavská pouť

V sobotu 28. 9. 2013 proběhl již 14. ročník Svatováclavské pouti. Počasí nám opět přálo a všichni zúčasnění si tak užili krásné odpoledne plné her, soutěží a ochutnávek "maminčiných koláčů".

J.V.

foto viz fotogalerie rajče.netO pohár starosty

Ve středu 25. 9. proběhl jeden ze sportovních dnů. Děti si dopoledne náramně užily.

Z.P.

foto viz fotogalerie rajče.net.V květnu se naši žáci zúčastňují mnoha sportovních aktivit...
(např. Sport bez předsudků)

Z.P.

foto viz fotogalerie rajče.net


McDonald´s Cup - 24. a 25. 4. 2013

Chlapci z naší školy se zúčastnili tradičně oblíbeného fotbalového turnaje McDonad´s Cup v Radotíně. Pohár sice do školy nepřivezli, ale určitě si s radostí zahráli na pravém fotbalovém hřišti s umělou trávou. Příští rok budeme jistě lepší.

Z.P.

foto viz fotogalerie Rajče.net
Testování žáků V. tříd

II. generální zkouška testování organizovaného Českou školní inspekcí 

proběhne 13. 5 - 7. 6. 2013.

A.D.


Dopravní soutěž ŠD - 12. 4. 2013

V tomto měsíci probíhá již tradiční dopravní soutěž školní družiny "Děti, pozor, červená"! Letos děti odpovídaly na otázky v testu s dopravní tematikou, poznávaly dopravní značky a na školním dvoře absolvovaly jízdu zručnosti na koloběžce. Závěr soutěžení patřil slavnostnímu vyhlášení vítězů v jednotlivých věkových kategoriích.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


                                                1. pomoc - 18. 4. 2013

Žáci jednotlivých ročníků se aktivně seznámili se  zásadami 1. pomoci před školami v přírodě a letními prázdninami. Získané znalosti si v závěru vyzkoušeli pod vedením pracovnic ČČK.  

I.K.

foto viz fotogalerie Rajče.net


                              PC soutěž na ZŠ Kořenského - 18. 4. 2013

V rámci počítačové soutěže žáků V. tříd na ZŠ Kořenského získali I. místo Kristýna Měkotová z V.A a Daniel Fric z V.B.

I.K.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Matematická soutěž Cvrček a Klokan

Dne 22. 3. 2013 jsme se, stejně jako další školy v celé republice, zúčastnili matematické soutěže. Naši žáci soutěží v kategorii Cvrček (II. a III. třída) a Klokánek (IV. a V. třída). Všichni plní 18 slovních úloh rozdělených podle obtížnosti na tři oddíly. 

Naši vítězové - kategorie Cvrček - Ondřej Škácha
                     kategorie Klokánek - Martin Hampl

I.K.


Poznej svého psa - 18. 3. 2013

Do školy zavítaly dvě dlouhosrsté kolie se svojí cvičitelku. Děti si připomněly, jak se o psy starat, 
jak se k nim chovat a jak se bránit před jejich případným útokem.

A.D.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Soutěž pro šikovné děti se zájem o AJ - 13. 3. 2013

13. března 2013 se čtyři žáci V. tříd pokusili získat co nejvíc bodů v "Soutěži pro šikovné děti se zájmem o AJ". Nejlépe dopadla Klára Pilařová z V.A, která získala 98 bodů.

I.K.


Masopustní karneval - 8. 3. 2013

Tradiční akce ŠD. Zábavné odpoledne plné tance a soutěží, které vrcholí vyhlášením nejhezčích masek.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Beseda se strážníky Městské policie Praha

Cyklus besed se strážníky městské policie pokračoval besedou na téma "Bezpečnost při zimních sportech" a "Kynologie". Beseda byla opět pro děti velkým přínosem a zejména ukázka výcviku psů byla velmi atraktivní.

J.F.

foto viz fotogalerie Rajče.netMatematická soutěž Pythagoriáda

Během měsíce února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro V. třídy. Ze zúčastněných 25 žáků jich do obvodního kola postoupilo devět.

Dne 3. 5. 2013 se konalo obvodní kolo. Aboslutním vítězem se stal Martin Hampl z V.A a další úspěšní řešitelé byli - Vojtěch Kadera (V.A), Emma Marie Monková (V.B) a Sebastian Lukavský (V.A).

I.K.


Školní kolo v recitaci

Tak jako každý rok, i letos - 20. února - pořádala naše škola recitační soutěž. Zúčastnili se jí nejlepší recitátoři z jednotlivých třídních kol. Ze 22 přednášejících byli vybráni čtyři, kterí postoupili do obvodního kola Pražského poetického setkání. Za svůj skvělý přednes si Ondřej Markovič odnesl zvláštní cenu poroty.

E.A.


Veselé zoubky v I. třídách 

Dne 7. 3. 2013 se konala v našich I. třídách akce drogerie dm "Veselé zoubky". Děti se podívaly na pohádku "O Hurvínkovi, kterému se kýval zub", pak se seznámily se správným čištěním zubů. Nakonec měly různé kvízy, kterými si poznatky o zubech zopakovaly. Každé dítě si odneslo domů balíček pomůcek na čištění zubů.

I.L.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Hrátky s počítačem

Již se stává tradicí, že se na přelomu února a března naši žáci účastní zábavné soutěže Hrátky s počítačem na Základní škole Petřiny - jih. Letos tato soutěž proběhla 6. března. Celkem soutěžilo 58 žáků ve třech kolech. Deset nejlepších se utkalo o prvních 10 míst ve finálové disciplíně - za naši školu to byli: Dan Fric (4. místo), Tomáš Všechovský (8. místo) a Vojtěch Pěkný (10. místo). A v čem se soutěžilo? Žáci hledali na internetu na mapách, překládali pomocí slovníku a přitom určovali části PC, omalovávali, hledali cestu bludištěm, skládali puzzle, pojmenovávali obrázky a třídili do složek. Svoje umění dokazovali i v rafinovaných hádankách a chytácích.

I.K.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Ukaž, co umíš na PC

6. března se čyři vybraní žáci 5. ročníku zúčastnili soutěže "Ukaž, co umíš na PC" na Základní škole Barrandov. 7. , 8. a 9. místo obsadili Ráchel Froňková, Kateřina Rašková a Antonín Hnízdo.

I.K.
Filmová fantazie

Již třetím rokem malují naši žáci obrázky do soutěže "Filmová fantazie". Gratulujeme Alžbětě Zenkerové
a Kristýně Měkotové k II. a III. místu.

5. 2. 2013  I.K.
Fotbalový turnaj pro žáky I. a II. tříd

23. 1. 2013 proběhl fotbalový turnaj pro žáky I. a II. tříd, který každoročně pořádá Pražský fotbalový svaz. Chlapci sice neobsadili žádné přední místo, ale všichni bojovali statečně a s nadšením. Nejlepšími hráči byli: Jáchym Kačírek z I.A, Lukáš Přibík z II.B a Vojtěch Brož z II.A.

Z.P.

foto viz fotogalerie Rajče.net


Matematická olympiáda

23. 1. 2013 se úspěšní řešitelé školního kola Matematické olympiády zúčastnili kola obvodního 
na Základní škole Barrandov.

I.K.


Výroba a vyvěšení ptačích budek v naší škole

V pátek 30.11.2012 se na naší škole uskutečnil program s o.s. Ornita - výroba a vyvěšení ptačích budek. I změna z podzimního počasí na zimní posečkala ještě o pár hodin, takže se program s vyvěšením budek mohl uskutečnit v příjemných podmínkách.

Nejprve děti vyráběly 4 sýkorníky a 4 špačkovníky, potom je natíraly. Děti pracovaly velmi zručně a výrobu budek tak dokončily s půlhodinovým předstihem.

Na školní zahradě potom žáci společně s ornitologem pátrali po vhodných místech k vyvěšení nových budek. Vzhledem k tomu, že zde bylo v letech 2010-2012 vyvěšeno již 10 ptačích budek, hledali pečlivě nová místa pro osm nových, aby stejné druhy nebyly příliš blízko u sebe, a aby si tak hnízdící ptáci příliš nezasahovali do svých teritorií.

Naše školní zahrada má mezi ostatními školami jedno prvenství - má největší druhovou rozmanitost hnízdících dutinových pěvců. V posledních dvou letech jsme zde kroužkovali kromě sýkory koňadry také rehka zahradního a rehka domácího.

Těšíme se na kroužkování v květnu 2013!!!

M.Š.

foto viz fotogalerie Rajče.net

 

 

 

© ZŠ Podbělohorská