Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace

tel.:
+ 420 257 211 633

email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

 


Družina

ORGANIZACE ŠD OD 12.4. 2021


Docházka žáků do ŠD bude probíhat dle rozpisu pro prezenční výuku.

Z důvodu dodržování homogenity skupin žáků, nelze zajistit ranní a večerní provoz ŠD a zařadit žáky 5. ročníků. Provoz družiny je obnoven v omezeném rozsahu, začíná po vyučování a končí v 16.00 hod.

Žáci 4. ročníků, kteří jsou řádně přihlášeni k pravidelné docházce, mají možnost po dobu rotační výuky využívat školní družinu. K pobytu v ŠD doporučujeme dostatečné množství jednorázových roušek.

K 12. 4. končíme vydávání herních materiálů ve výdejním okénku.  

Jitka Fleková


VELIKONOČNÍ HRA ŠD - 29. 3. 2021

Všichni soutěžící, kteří se dostavili k účasti na „velikonoční hře“, se nemohli dočkat až vyrazí s hrací kartou na trasu. Označenou cestou je vedl zajíček po okolí školy. Nešlo o rychlost, ale o to, si vycházku užít, nezabloudit a najít všechny úkoly. Vyplněnou kartu děti vítězně přinášely do cíle ke kontrole a odnesly si malou odměnu - pomlázku. Počasí všem přálo, sluníčko se na všechny jen smálo a určitě nechyběla ani radost z krásně prožitého odpoledne.

Za vychovatelky ŠD Jitka Fleková


Stanovení platby za ŠD

Ředitelka školy stanovila příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
ve školní družině na 250,- Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2015.


Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka školyProvoz školní družiny je denně od 6.30 do 17.15 hodin. Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vedoucí školní družiny je Jitka Fleková. V ostatních odděleních působí Hana Hájková, Mgr. Eva Arnoldová, Marie Širmerová, Irena Škořepová a Tamara Haklová. Školní družina bude ve školním roce 2020/2021 naplněna do max. počtu 165 dětí.


Výběr poplatku za ŠD na účet: 

19-130892369/0800 + přidělený  variabilní  symbol dítěte (stejný, jako v loňském roce)

Platbu je třeba uskutečnit do 15. 9. 2020 a můžete využít následující možnosti:

     -  1.000,- Kč (září – prosinec) - 1. ročníky, ostatní ročníky 250,- Kč (převod)

     pokud využijete tuto možnost, je třeba do 15. 1. 2021 doplatit 1.500,- Kč 
     (leden - červen)      

  -  2.500,- Kč (září – červen) najednou na celý školní rok - 1. ročníky

           ostatní ročníky 1.750,- Kč

Režim pobytu ve školní družině:
11.45 - 14.15 hod - oběd + odpočinková činnost
14.15 - 15.15 hod - činnosti tělovýchovně rekreační
15.15 - 17.15 hod - zájmová činnost

Vyzvedávání dětí ze ŠD - do 14.15 hod, dále pak po 15.15 hod.

Školní družina organizuje bezplatně specializované zájmové výtvarné a tvořivé činnosti.
Obsáhlá žákovská knihovna je vedena p. Hanou Hájkovou a děti si zde mohou bezplatně zapůjčit vybrané knihy. 


ROZDĚLENÍ DĚTÍ  DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY :

PAVILONEK

I. ODDĚLENÍ ŠD:    Hana Hájková - I.A

II. ODDĚLENÍ ŠD:   Mgr. Eva Arnoldová - I.B  + IV. A (část)


HLAVNÍ BUDOVA

 III. ODDĚLENÍ ŠD: Marie Širmerová - II. A + IV. B (část)

 IV. ODDĚLENÍ ŠD: Jitka Fleková - II. B + IV. A, V. A (část)

 V. ODDĚLENÍ ŠD:  Irena Škořepová - III. B - IV. B (část)

 VI. ODDĚLENÍ ŠD: Tamara Haklová - III. A - IV. B (část)

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ MOŽNOST ZMĚN

Plán akcí ŠD 2020 / 2021

Bude aktualizováno dle situace.


 

© ZŠ Podbělohorská