Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace


email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

EduPage

 


Základní informace

Jsme škola I. stupně 1.-5. ročník. Do areálu školy patří zahrada se školním hřištěm, pavilon I. tříd a tělocvična, vše v pěkném klidném prostředí vilové čtvrti nad parkem Klamovka. Úspěšně usilujeme o udržení rodinného charakteru malé školy, která je již v Praze pomalu ojedinělá.

 

Hlavní motto školy "Dobrý začátek vede k dobrému konci"

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu "Dobrý začátek". Všechny směry výchovně vzdělávací práce jsou zajištěny stálými, kvalifikovanými a zkušenými pedagogy. Máme stabilní, plně aprobovaný učitelský sbor. Od 1.1.2000 jsme v právní subjektivitě. Ve škole probíhá logopedická náprava. Učitelé úzce spolupracují s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 5 a PhDr. Janou Kluckou, která pravidelně dochází na konzultace s p. učitelkami popř. s rodiči.

Od II. tříd povinná výuka Aj. 

Každá třída vyjíždí jednou za rok na školu v přírodě.Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Martin Krupa
Zástupkyně ředitele školy:
Mgr. Šárka Levíčková
Výchovná poradkyně: Mgr. Barbora Kuznická
Hospodářka školy: Alena Dvořáková

 

Seznam členů školské rady:

za pedagogy: Mgr. Marie Štolcová
  Mgr. Lada Markovičová
za rodiče: Krylová Ivana
  Kotaška Miroslav
za MČ Praha 5: Mgr. Vít Šolle
  Bc. Lukáš Herold

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program "Dobrý začátek"

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019-20

Výroční zpráva 2020-21

Výroční zpráva 2021-22

Ekonomické ukazatele

Rozpočet na rok 2023

Rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled 2024-2025

Střednědobý výhled 2025-2026

  

Minimální preventivní program

rok 2020-2021PROJEKT

Šablony I - ZŠ Podbělohorská
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007658
                          

       EU        EU
EU


 

© ZŠ Podbělohorská