Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

 

logo městske časti Praha 5

 

Základní škola
Praha 5 - Smíchov,
Podbělohorská 26/720,
příspěvková organizace


email: 
reditelna@podbelohorska.cz

IČ 69781885

EduPage

 

Školní jídelna 

Informace ke stravování - poslední den školního roku 2023/2024

 

Na pátek 28. 6. 2024 mají všechny děti odhlášené obědy (bude pouze jedna vyučovací hodina a většina dětí odchází, ani nepůjde do ŠD).

Pokud chcete, aby Vaše dítě obědvalo, nezapomeňte mu oběd přihlásit do středy 26. 6.

Poslední odhlášky obědů jsou možné do 26. 6. 2024.


Žádosti o přispěvky na proplacení školního stravování na rok 2024, 
tzv. "Obědy do škol" podávejte do 30. 9. 2023

Pravidla pro využívání ke stažení zde.

Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování ke stažení zde.

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů zde.

 


Zdražení obědů pro žáky od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,

od 1. září 2023 budou v naší školní jídelně zdraženy obědy žáků. Důvodem je stále rostoucí cena potravin. V novém školním roce chceme ve spolupráci s jídelnou MŠ Pod Lipkami, odkud obědy dovážíme, dále zlepšovat úroveň a kvalitu stravování žáků, chceme, aby Vašim dětem jídlo chutnalo. Už v letošním školním roce jste měli možnost zaregistrovat několik nových jídel, moučník či ovoce. Naším cílem je, aby jich příští školní rok bylo mnohem víc. Hodnotné jídlo chceme připravovat z kvalitních surovin. Abychom mohli garantovat a nabízet zdravé a chutné školní obědy, zvyšujeme cenu obědů takto:

 

žáci 6 – 10 let     39,- Kč (zdražení o 5,- Kč)/ tj. 858,- Kč měsíčně

žáci 11 – 14 let   40,- Kč (zdražení o 4,- Kč)/ tj 880,- Kč měsíčněVážení rodiče,

jako opatření po provedené vnitřní kontrole školního stravování Vás informuji podrobně o nároku na odebírání školních obědů.

Podle § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je žákům základních škol poskytováno hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Podle § 4 odst. 9 související vyhlášky č 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, je za pobyt ve škole považován také první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoci).

Jak jste byli informováni při přihlašování svého dítěte ke stravování ve škole, je možno si první den neplánované nepřítomnosti od 11:30 do 11:45 hod. oběd vyzvednout, další dny musí být odhlášeny.

Nárok na školní stravování žáka vzniká ve dnech, kdy je ve škole přítomen a dále první den jeho neplánované nepřítomnosti (např. z důvodu nemoci). Žádný jiný den (např. druhý den a další dny nemoci žáka) nemá žák ani jeho zákonný zástupce nárok na odebírání školních obědů.

Mgr. Martin Krupa, ředitel školy


Dodavatelem obědů je jídelna při MŠ Pod Lipkami.

kontakt: Luděk Vocelka

e-mail:   kuchyne.podlipkami@seznam.cz

telefon:  731 485 166


Informace ke stravování

Strava je k nám dovážena ze ŠJ Pod Lipkami 5, Praha 5. Jídelníček bude sestavován nadále tak, aby splňoval výživové normy žáků stravujících se v základní škole dle vyhlášky 107/2004.

žáci 6 – 10 let     39,- Kč/ tj. 858,- Kč měsíčně

žáci 11 – 14 let   40,- Kč/ tj. 880,- Kč měsíčně

Obědy je nutno zaplatit vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Platí se předem (tj. na září ihned po začátku školního roku, říjen nejpozději do 20. září, atd.).  Žáci a zaměstnanci ZŠ jsou po připsání platby automaticky systémem přihlášeni na celý měsíc dopředu dle stravovacích dnů.

Způsoby platby:

·                     formou trvalého příkazu či vkladem na č. účtu 115-774290267/0100 (KB a.s.)

·                     ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově v kanceláři ZŠ

Pro správné připsání platby je potřeba vždy uvádět variabilní symbol! Ten je shodný s evidenčním číslem strávníka v informačním systému a každý strávník jej včas obdrří

Pro vaše pohodlí jsme pro vás připravili komfortní internetovou aplikaci pro objednávání a odhlašování stravy. V aplikaci najdete také jídelníček na 14 dní dopředu. V sekci Návod k používání internetové aplikace najdete v části Podrobné informace.

Doporučujeme všem strávníkům používat aplikaci co nejvíce. Vyhnete se tak zbytečným telefonátům a možným lidským chybám.

Změny menu lze provádět nejpozději 3 dny před výdejním dnem do 13:30, jinak je automaticky vydáváno menu č. 1.  Odhlášení lze provádět na internetu vždy do 13:30 na den následující. Pokud si stravu nestihnete včas odhlásit, je první den nemoci možné si oběd vyzvednout od 11:30 hod. v naší škole. Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny. Ve výjimečných případech je možné dítě odhlásit v ZŠ (den předem do 13:30 hodin) na telefonu paní A. Dvořákové, tel: 774 115 292, popřípadě ve školní kuchyni u pana L. Vocelky, tel.: 731 485 166. Později nebude možné stravu zrušit, ale rodič má možnost si zaplacený oběd první den nepřítomnosti odnést. Na další dny musí být obědy odhlášeny. Stravné se vyúčtovává zpravidla jednou za rok, vždy na začátku července  jsou přeplatky vraceny na účet, ze kterého platba přichází.

Aktuální jídelníček najdete zde: číslo jídelny 6724             

Aktuální jídelníček

Přihlásit se můžete zde:                       

Přihlášení do systému


Návod k používání internetové aplikace pro objednávání stravy

Vážení strávníci, vážení rodiče a zákonní zástupci naší školy,

od 1. září 2015 jsme pro vás připravili nový stravovací systém. Tento systém Vám umožní pohodlně provádět přihlášky, odhlášky a změny odběru stravy ve školní jídelně pomocí aplikace na internetu. Samozřejmostí je použití aplikací pro mobilní telefony (Android a IPhone a ostatní). Na webových stránkách naší školy také najdete vždy aktuální jídelníček na 14 dní dopředu. Na jídelníčku i v objednávkách jednotlivých strávníků pro Vás uvádíme alergeny, včetně stručného popisu skladby jídla, pokud tato skladba nevyplývá z jeho názvu. Od druhého týdne budeme do jídelníčku zařazovat každé úterý a čtvrtek dva druhy jídla. 

Výdej stravy:

Výdej stravy je možný pomocí čipu po jeho přiložení k výdejnímu terminálu. Čip obdrží každý strávník spolu s přihlašovacími údaji na webové rozhraní (jméno a heslo). Cena čipu činí 130,- Kč a bude uhrazena hotově v kanceláři školy při vyzvednutí obálky.

Placení obědů:

Vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na měsíc následující (př.: do 20. října na měsíc listopad)!

Výjimkou je měsíc září, kdy platbu na září je třeba uhradit co nejdříve po obdržení platebních údajů a variabilního symbolu strávníka (v září tedy platíte dvakrát).

· Bankovním převodem na účet vývařovny Pod Lipkami, Praha 5, č.ú.:115-774290267/0100

             · Hotově v kanceláři naší školy

Upozornění:  Strávníci ZŠ jsou  přihlášeni automaticky (po zaplacení) na měsíc dopředu a mají možnost si stravu odhlásit dle uvážení.  Změny menu lze provádět nejpozději 3 dny před výdejním dnem do 13:30, jinak je automaticky vydáváno menu č. 1.  Odhlášení lze provádět na internetu vždy do 13:30 na den následující. Pokud si stravu nestihnete včas odhlásit, je první den nemoci možné si oběd vyzvednout od 11:30 hod. v naší škole. Neodhlášené obědy jsou započítány jako odebrané a tudíž musí být uhrazeny. Ve výjimečných případech je možné dítě odhlásit za stejných podmínek (den předem  do 13:30 hodin) v ZŠ, na telefonu paní A. Dvořákové, tel.: 774 115 292 nebo v kuchyni u pana L. Vocelky, tel: 731 485 166.

Prohlížení jídelníčku: Na webu školy v sekci Informace pro rodiče a dále Školní jídelna najdete položku Aktuální jídelníček. Po kliknutí se vám zobrazí aktuální jídelní lístek naší školy. Jídelníček je společný pro MŠ i ZŠ. Strávníci ZŠ mohou pokračovat odkazem Přihlášení do systému, kde lze provádět odhlášky a změny menu, atd. Číslo naší jídelny je již předvyplněné. Při prvním přihlášení vyplníte položku uživatele, tj. Vaše evidenční číslo, dále vyplníte přidělené heslo pro první přihlášení, které obdržíte od hospodářky školy.

Po prvním přihlášení doporučujeme v menu nastavení provést tyto změny:

         · Změnit si heslo, zadat vlastní.

           · Vyplnit e-mailovou adresu kam chcete zasílat zprávy z jídelny.

          · Vpravo změnit zprávy, o které nemáte zájem, označené vám budou systémem posílány automaticky.

            Jakékoliv změny potvrďte pomocí zeleného tlačítka ODESLAT!!!

Na kartě OBJEDNÁVKY lze provádět odhlášení, změny a přihlášení stravy. Nezapomeňte potvrdit zeleným tlačítkem ODESLAT. V aplikaci ze vám zobrazuje:

           · Nevyzvednutá strava

           · Stav konta

             · Celkový přehled plateb po celou dobu vašeho školní docházky

             · Další zprávy ze systému pokud jste je požadovali a potvrdili v sekci NASTAVENÍ

              Podrobný návod všech funkcí najdete v sekci NÁPOVĚDA.

 

Děkuji a přeji vám příjemnou práci s novým systémem.


Školní mléko

Každým rokem se naše škola účastní projektu "Školní mléko".  Od září 2017 mají žáci nárok 

na neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc.

Ovoce do škol

Již od dubna 2010 využívají naši žáci nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

 

Hlavním realizátorem obou projektů je od září 2018 firma Bovys.


 

© ZŠ Podbělohorská